top of page

GAVRIEL BEN JUDAH

Shifu Gavriel_edited_edited_edited.jpg

DEGREES / CERTIFICATIONS

 • Black Belt / Instructor Certification - Shuai Jiao - Chinese Swai Jiao Association / New York Shuai Jiao Association

 • Black Belt / 8th Degree - Shuai Jiao - Chinese Swai Jiao Association / New York Shuai Jiao Association

 • Instructor Degree - Northern Praying Mantis Kung Fu

ASSOCIATION(S)

 • New York Shuai Jiao Association

 • Shuai Jiao Evolution

 • Chinese Swai Jiao Association

STYLE(S)

 • Shuai Jiao

 • Northern Praying Mantis

 • Seven Star Praying Mantis

 • Tae Kwon Do

 • Hsing Yi

 • Bagua

 • Tai Qi

 • Llama Pai

 • Arnis | Kali

 • Wing Chun

 • White Crane

 • Jiujitsu

 • Karate

SHUAI JIAO

Grandmaster Jeng Hsing Ping

SEVEN STAR PRAYING MANTIS
Master Chiu Luen

HUNG GAR
Grandmaster Frank Yee

WHITE CRANE
Master Fry

LLAMA PAI | WING CHUN
Master Jose Rodriguez

JIU-JITSU

Dr. Moses Powell
Sensei Florendo M. Visitacion

 
KARATE

Master Kemfoia Padu
Sensei Florendo M. Visitacion
Sensei Peter Urban

 
TAE KWON DO

Grandmaster Kenny Lee
Sensei Florendo M. Visitacion

ARNIS/KALI

Master Eddie Bobe
Master Florendo M. Visitacion

bottom of page